Boligkjøperforsikring Pluss

Boligkjøperforsikring Pluss gir samme dekning som boligkjøperforsikring, men i tillegg fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring får du hjelp av våre spesialiserte advokater hvis det dukker opp skjulte feil eller mangler på boligen du har kjøpt. 

Hva dekker Boligkjøperforsikring Pluss?

 • Klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig). 
 • Tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtagelse av boligen, og i fem år etter overtagelsen.
 • Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet, når du trenger det.
 • I tillegg advokathjelp innenfor disse privatrettslige områdene:
  • Samboeravtale/ektepakt
  • Arv 
  • Håndverkertjenester og utleie
  • Kjøp av kjøretøy og løsøre
  • Naboforhold
  • Tomtefeste, veiretter og andre rettigheter over fast eiendom
  • Plan- og bygningsrett
  • Skatterettslige spørsmål og vedtak rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt
  • Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

Når må Boligkjøperforsikring Pluss tegnes?

Forsikringen tegnes samtidig med boligkjøpet, og gjelder fra kontraktssignering. HELP Forsikring representerer deg som boligkjøper.

Hvor kjøper jeg HELP Boligkjøperforsikring Pluss?

Forsikringen kan kun kjøpes i sammenheng med boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren som foretar salget.

Forsikringen kan tilbys på kontrakt- og oppgjørsoppdrag hvis det er tegnet eierskifteforsikring av selger.

Pris

Borettslagsbolig: Kr 6.700

Aksje- og selveierleilighet: Kr 9.300

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig og tomt: Kr 12.000

Forsikringen betales som en engangssum.  Boligkjøperforsikringen (dekning for feil og mangler ved boligen) gjelder fra signering til overtagelse, og i fem år etter overtagelse. Pluss-dekningen gjelder for ett år, og fornyes deretter for et år av gangen. Det er ingen egenandel ved bruk. Priser per 1. januar 2017. Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår
Terms and conditions in English

 
Meld sak