Boligkjøperforsikring

Klager knyttet til boligkjøp er vanlig, uansett boligstandard. En stor andel boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Klager knyttet til boligkjøp er vanlig, uansett boligstandard. En stor andel boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring hjelper våre spesialiserte advokater deg, blant annet med klagehåndtering.

Boligkjøperforsikring kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

  • Klager knyttet til alle typer kjøp av ferdig oppført bolig (hus, leilighet, fritidsbolig).
  • Tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtagelse av boligen, og i fem år etter overtagelsen.
  • Juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet når du trenger det.

Når må boligkjøperforsikring tegnes?

Forsikringen tegnes samtidig med boligkjøpet, og gjelder fra kontraktssignering. HELP Forsikring representerer deg som boligkjøper.

Hvor kjøper jeg HELP boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan kun kjøpes i sammenheng med boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren som foretar salget.

Forsikringen kan tilbys på kontrakt- og oppgjørsoppdrag hvis det er tegnet eierskifteforsikring av selger.

Pris

Borettslagsbolig: Kr 3.900

Aksje- og selveierleilighet: Kr 6.500

Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig og tomt: Kr 9.200

Forsikringen betales som en engangssum og gjelder fra signering til overtagelse, og i fem år etter overtagelse. Det er ingen egenandel ved bruk. Priser per 1. januar 2015. 

Her kan du lese fullstendige forsikringsvilkår
Terms and conditions in English  

 
Meld sak