Takomleggingen kostet nesten 800.000 kroner

Taket var ca 20 år eldre enn opplyst. I tillegg var det lagt på en slik måte at taksteinen falt ned.

Huset i Bærum kostet 7.4 millioner kroner i 2010. Villaen var opprinnelig fra 1934, men ble vesentlig ombygget på 1980-tallet. Taket var i følge salgsoppgaven nytt i 2006. 

Etter en tid oppdaget kjøperne at taksteinen ikke kunne være festet skikkelig. Stein løsnet og falt ned. Kjøperne kontaktet sin advokat i HELP, og det ble innhentet takstrapport og reklamert både over taket og utilstrekkelige takrenner og beslag på garasjen. Takstmannen kjøpernes advokat hadde rekvirert, mente at hele taket måtte legges om. Dette var ikke selgers forsikringsselskap enig i. Deres takstmann mente at det ville være tilstrekkelig å legge blybeslag på de stedene taksteinen ikke var skikkelig avsluttet. 

Det viste seg ikke å være riktig at taket var nytt i 2006. Det stammet fra 80-tallet da huset ble bygget om. Dette kunne også tidligere eier bekrefte. 

På grunn av uenighet om utbedringsmetode ble ny skadevurdering innhentet av kjøpers advokat fra en annen takstmann. Den nye rapporten støttet den opprinnelig anbefalte metoden, og kravet ble fastholdt overfor selgers eierskifteforsikring. Selskapet avviste imidlertid kravet, og kjøpers advokat tok ut stevning. 

Det ble imidlertid avtalt å forsøke å løse tvisten i rettsmekling. Her ble saken løst ved et prisavslag på 800.000 kroner. Dette innebar full utbedring av taket, samt noen mindre skader på garasjen. Takstutgiftene på kjøpers side beløp seg til 15.000 kroner. I tillegg krevde saken 65 advokattimer, inkludert i boligkjøperforsikringen.