Støttemuren måtte bygges om for 1 million

Selgeren hadde ikke byggemeldt arbeidene med støttemur og overbygg til terrassene. Det ble kostbart.

Eneboligen i Oslo fra 1964 kostet 15.5 millioner kroner i 2009. Senere ble det oppdaget at selgeren ikke hadde søkt om tillatelse til å anlegge en støttemur og lage overbygg over terrassene på eiendommen. Dette viste seg å bli svært kostbart. Firmaet som hadde utført jobben var konkurs og hadde et litt frynsete rykte. 

Da kjøper skulle søke om å få arbeidene godkjent i etterkant, viste det seg å være så mye feil ved muren at ingeniøren ikke ville påta seg ansvaret for arbeidene med mindre muren ble bygget om for ca 1 million kroner. I tillegg kom lekkasjer og feil ved terrassene, som ville koste 300.000-400.000 kroner å reparere. 

Selger hadde ingen dokumentasjon for arbeidene, og søknadsprosessen tok derfor lengre tid enn nødvendig. Partene ble ikke enige på forhånd, og kjøpers  advokat i HELP tok ut stevning. Først under hovedforhandling i tingretten ble det inngått forlik mellom partene. Dette gikk ut på at selgers eierskifteforsikring utbetalte prisavslag på 1.3 millioner kroner. 

Saken var svært kostbar å dokumentere. Takstutgifter og rettsgebyrer alene kom på 113.000 kroner. Kjøpers advokat brukte i underkant av 100 advokattimer før saken kunne avsluttes. I følge bransjeundersøkelsen for 2014 kostet en advokattime for privatkunder 1.567 kroner, inkl. mva.