Musene ødela for 2 millioner kroner

Museskader gjorde at hele hytta i praksis måtte rives innvendig og bygges på nytt. Til sammen må selgers forsikringsselskap ut med rundt 2 millioner kroner.

Hytta fra 1967 i Kragerø kostet 9.5 millioner kroner i 2012. Den var i følge salgsoppgaven renovert i 1996. På visningen merket kjøperne lukt i hytta. Dette ble videreformidlet til selgerne, som renset avløpet, og lukten forsvant. 

Kort tid etter overtakelsen i august var lukten tilbake. Det ble tatt luftprøver, som tydet på at det var fuktproblemer i hyttas krypkjeller. I forbindelse med undersøkelsen av krypkjelleren ble så museskader i etasjeskillet oppdaget. Deretter kontaktet kjøperne HELP, der de hadde tegnet boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøpet av fritidsboligen. 

Kjøpernes advokat i HELP rekvirerte skadetakst. Etter første befaring avdekket takstmannen skader for 450.000 kroner, og advokaten reklamerte til selgers eierskifteforsikring på bakgrunn av rapporten. Kravet ble avvist av selgers selskap. Da kjøperne igangsatte utbedring, oppdaget de imidlertid langt større skader, og takstmannen måtte gjennomføre i alt fire befaringer for å dokumentere kravet på ca 2 millioner kroner. 

I starten avviste selgers eierskifteforsikring kravet, men etter at kjøpernes advokat hadde tatt ut stevning, gikk selskapet med på å forsøke å bli enige i rettsmekling. Det lyktes imidlertid ikke, men selskapet ba om å få protokollert at det hadde fremsatt et forlikstilbud på 900.000 kroner. 

Kort tid etter nedla selgers forsikringsselskap endret påstand om frifinnelse mot å betale prisavslag begrenset oppad til 700.000 kroner.

Deretter ble hovedforhandling gjennomført i Nedre Telmark tingrett.

I dommen ble selgers eierskifteforsikring dømt til å betale kjøperne nesten 1.6 millioner kroner i prisavslag. Med tillegg av sakskostnader og forsinkelsesrenter måtte selskapet ut med ca 2 millioner kroner som følge av museaktiviteten.