Forskjeller HELP Boligkjøperforsikring og annen rettshjelp

Hva skiller rettshjelpsdekningen i villa-/innboforsikringen fra HELP Boligkjøperforsikring? Villa-/innboforsikring har normalt et tak på ca 100 000 kroner. Boligkjøperforsikring gir ubegrenset dekning av advokatutgifter til Høyesterett om nødvendig. Dette gir deg best mulig forhandlingsposisjon i møte med selgers eierskifteforsikring.

Det er riktig at de fleste villa-/innboforsikringer dekker noe rettshjelp, men med sterke begrensinger. Gjennom HELP Boligkjøperforsikring står kjøper like sterkt økonomisk som selger gjør. Når det ikke koster kjøper noe ekstra å ta saken til retten, og kjøper derfor ikke har noe å tape (ingen prosessrisiko), kan flere saker løses uten å måtte gå gjennom domstolene. Du trenger heller aldri lure på hvor du skal henvende deg for å få spesialisert hjelp. Du ringer bare 22 99 99 99.

  • HELPs kunder får tilgang til advokathjelp også før det oppstår en tvist 
  • Ring oss gjerne ved spørsmål
  • Du får ubegrenset dekning som også omfatter motpartens omkostninger ved tap
  • Du trenger ikke frykte advokatutgifter som overstiger kravet mot selger
  • Erfaringen viser at HELPs kunder får raskere og bedre oppgjør nettopp på grunn av den ubegrensede dekningen. 

Nedenfor finner du en oppstilling som viser de viktigste forskjellene i dekning. 

Boligkjøperforsikring vs dekning gjennom villa- /innboforsikring

bkf vs villa 2017.5