Alle Ledelsen Advokater Salg og marked Økonomi og IT Kundeservice Styret
Michael Oscar Åsheim HELP Forsikring

Michael Oscar Åsheim

Direkte: +47 22 98 52 42
E-post: moa@help.no

Michael er fagansvarlig for prosess under Advokatforsikring i HELP. Michael har betydelig arbeidserfaring fra domstolene og har lang og bred erfaring som advokat med forhandlinger i og utenfor rettssystemet. Han har også arbeidet som påtaleansvarlig/aktor i politiet og har erfaring fra Helsedirektoratet, blant annet som prosessfullmektig for Staten i saker om overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Michael har erfaring med de fleste typer saker og prosesser, både som dommer, advokat (prosessfullmektig/forsvarer) og aktor.

10.06.2014 Brudd med samboeren?

Se alle

ETilbake til oversikten