Barnefordeling

Dersom foreldrene ikke bor sammen, for eksempel på grunn av skilsmisse, kan de avtale seg i mellom hvem barnet skal bo hos.

Foreldrene kan avtale om barnet skal bo fast hos enten en av dem, eller begge. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet av retten. Et annet begrep som brukes om saker hvor foreldre tar en konflikt knyttet til barnet inn for domstolene er foreldretvister. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no