Kjørt for fort? Slik straffes overtredelsen

Kjørt for fort? Slik straffes overtredelsen

Vi får jevnlig henvendelser fra kunder som har tråkket for hardt på gasspedalen. Hvis du har kjørt for fort, er det relativt klare regler for hvordan overtredelsen straffes. Dessverre er det lite rom for rabatter, men desto enklere å lese seg til hva straffen vil bli.

Det er for eksempel minimums- og maksimumsgrenser for perioden førerkortet inndras, avhengig av fartsgrense og målt hastighet. Dette betyr at reelle hensyn kan påvirke straffen man får innenfor disse grensene. Dette er ett eksempel:

HELPs kunde er yrkessjåfør. Disse behandles ikke mildere enn andre trafikanter. Sjåføren skulle i fritiden hjelpe en venn med å frakte en madrass fra et sted til et annet. De hadde verken takgrind eller noe å feste madrassen med, men sjåføren løste oppgaven ved å holde madrassen fast på taket med én hånd, mens han kjørte med den andre.

Sjåføren ble stanset av politiet, og mistet førerkortet. Ettersom førerkort er særlig viktig for yrkessjåfører, var dette en fortvilt situasjon for vår kunde. I tillegg til boten for overtredelsen er strafferammen for dette forholdet tap av førerretten i 3-6 måneder. Hvis han mistet førerkortet i et halvt år, ville han miste jobben. Hvis han derimot kunne få lov til å sette seg bak rattet igjen etter 3 måneder, kunne bedriften la han beholde jobben ved at han tok ut ferie og utførte andre oppgaver i ventetiden.

Retten tok hensyn til sjåførens arbeidssituasjon. Han ble idømt straff innenfor lovens strafferammer, men på en slik måte at han fikk beholde jobben.

Prislisten for fartsovertredelser finnes her
Forskrift om tap av førerett er her

Over gitte grenser gir fartsoverskridelsen fengselsstraff. I grenseland mellom betinget og utbetinget fengsel er det anledning til å idømme samfunnsstraff. Men det er et relativt snevert vindu for når samfunnsstraff kan benyttes. Grensene fremgår av tabellen nedenfor.

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 165 km/t

 

Tabellen er hentet fra Riksadvokatens rundskriv

Særlig om fellen ved kjøring med tilhenger/campingvogn:

Noen er ikke klar over, eller tar ikke på alvor, at det ikke er tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t med tilhenger. Dette gjelder selv om fartsgrensen på stedet er høyere. Hvis tilhengeren ikke har bremser, og den aktuelle totalvekten (henger + last) er over 300 kg, har du ikke lov til å kjøre fortere enn 60 km/t.

Kjører du f.eks i 100 km/t i 100-sone med tilhenger som har bremser, eller tilhenger uten bremser som har totaltvekt under 300 kg, vil du få forenklet forelegg med kr 3 600 som om du kjørte i 100 km/t i en 80 sone. Kjører du i 116 km/t eller mer, vil du miste førerkortet og bli anmeldt.

Kjører du med tilhenger uten bremser, og med totalvekt over 300 kg i 100 km/t i 100 sone, blir du anmeldt for å ha kjørt i 100 km/t i 60 sone. Du vil også miste førerkortet. Her er en lødig lenke.

Birgitte Schjøtt Christensen 12 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!