Hva har du krav på hvis flyet ditt er forsinket eller innstilt?

Hva har du krav på hvis flyet ditt er forsinket eller innstilt?

Hvis flyet er vesentlig forsinket, innstilt eller overbooket har du krav på en fast erstatning. Enkelte flyselskaper er flinkere til å informere om rettighetene dine enn andre.

Det er to faktorer som avgjør hva du har krav på dersom flyet er forsinket eller innstilles: 

 • Hvor langt skulle du fly?
 • Hvor lenge må du vente/hvor lang er forsinkelsen?

Dersom flyet er vesentlig forsinket, innstilt eller overbooket har du etter EUs regelverk krav på en fast erstatning. Størrelsen på beløpet er basert på hvor lang flyreisen skulle ha vært:

 • 250 euro (ca. 2400 kroner) for alle flygninger opp til 1500 kilometer. 
 • 400 euro (ca. 3800 kroner for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 kilometer og for øvrige flygninger mellom 1500 kilometer og 3500 kilometer. 
 • 600 euro (ca. 5700 kroner) for alle øvrige flygninger.

Lengden på flygningen

Flygningene mellom Norge og nordlige deler av Europa (London, Amsterdam, Brussel, Paris, Berlin, København) er som regel under 1500 kilometer. 

Flygninger mellom Norge og sørlige deler av Europa (Spania, Italia, Hellas, Portugal) er som regel over 1500 kilometer. 

Lengden på forsinkelsen

En flyavgang regnes som tilstrekkelig forsinket dersom reisen blir mer enn tre timer forsinket. Da har man krav på samme kompensasjon som om flygningen hadde blitt innstilt. 

Er forsinkelsen fem timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom forsinkelsen innebærer at reisens formål ikke kan oppnås. Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflygning tilbake til avreisestedet. 

Ved forsinkelser kan erstatningen reduseres med 50% dersom du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger det den opprinnelige flygningene skulle ha hatt med mer enn:

 • 2 timer ved flygninger inntil 1500 kilometer.
 • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 kilometer og 3500 kilometer.
 • 4 timer for alle øvrige flygninger. 

I tillegg til erstatning og/eller refusjon av flybillettprisen har man rett til mat og drikke, og i noen tilfeller overnatting og transport til og fra flyplassen, dersom reisen er forsinket med mer enn: 

 • 2 timer ved flygninger inntil 1500 kilometer.
 • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 kilometer og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 kilometer og 3500 kilometer.
 • 4 timer for alle øvrige flygninger. 

Enkelte flyselskaper er flinkere til å informere om rettighetene enn andre. Dersom flyet blir forsinket eller innstilt slik at du blir forsinket til bestemmelsesstedet er det viktig at du kontakter flyselskapets skranke og ber om å få opplyst hvilke rettigheter du har, herunder om du har krav på mat og drikke. Be også om en skriftlig bekreftelse på forsinkelsen/innstillingen. Selv om forsinkelser og innstillinger registreres elektronisk er det fornuftig å ha en slik skriftlig bekreftelse dersom selskapet ikke selv tilbyr det du har krav på og du må rette et krav mot selskapet i ettertid/når du har kommet hjem.  

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!