Hjelp, vi skal bli samboere

Hjelp, vi skal bli samboere

Vi får ofte spørsmål fra folk som er eller skal bli samboere om hvordan de bør innrette seg økonomisk.

Et av de vanligste typetilfellene er som følger:

Hun skal flytte inn i hans bolig (absolutt vanligst, selv om varianter naturligvis forekommer), men av forskjellige grunner skal hun ikke kjøpe seg inn. Årsaken kan for eksempel være at paret ønsker å "se an litt" om samboerskapet fungerer. Ofte har heller ikke innflytteren økonomi til å kjøpe seg inn i boligen.

Inngå avtale

Ettersom den som flytter inn ikke skal kjøpe seg inn i boligen, råder vi paret til å inngå en samboeravtale hvor de fastsetter at den som eier boligen når samlivet starter, også skal eie boligen 100 % under samlivet. På denne måten unngår man senere diskusjon om hvem som eier boligen, og krav om eierrettigheter dersom samlivet tar slutt. I dette tilfellet beholder den som eide boligen da samlivet startet også eventuell verdistigning under samlivet.

Husleie

Det koster å bo, og derfor anbefaler vi at partene avtaler at den som flytter inn hos den andre, altså uten å kjøpe seg inn, betaler husleie. Denne bør tilsvare halvparten av løpende boliglånsrenter og halvparten av andre løpende, faste utgifter. Dette kan være kommunale avgifter, forsikring, med mer. Når innflytteren kun betaler halvparten av rentene, vil hun ikke betale seg inn i boligen gjennom å ha bidratt med betaling av avdrag.

Forbruksutgifter

Vi anbefaler også at de løpende forbruksutgiftene, som strøm, NRK-lisens, og lignende, betales med en halvpart på hver. Det samme gjelder øvrige kostnader til forbruk.

Spare

Hvis den forannevnte beskrivelsen følges, vil den som skal flytte inn forhåpentligvis kunne sette noen penger til side, som hun eller han kan investere på annet vis. Når partene finner ut at samboerskapet fungerer, kan eventuelt oppsparte midler brukes til å sikre innflytteren en eierandel i boligen.

Mer om samboeravtalen

Hvis du vil lese mer om hva det er viktig å tenke gjennom før du inngår samlivsavtalen, anbefaler jeg deg å lese denne bloggposten: Samboere: Ikke gå i 50/50-fella

Lykke til!

Ane Torbergsen 5 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!