Har du planer om å selge bil i høst - bruk en skriftlig kontrakt

Har du planer om å selge bil i høst - bruk en skriftlig kontrakt

Høsten er en tid hvor mange velger å bytte bil. Har du planer om å selge bilen? Da bør du bruke en skriftlig kontrakt. Dette er viktig for begge parter, også for selger.

Både Forbrukerrådet og NAF har standardkontrakter tilgjengelig på nett. Disse dekker de viktigste kontraktspunktene. Vi anbefaler at disse brukes. 

De fleste uenigheter som oppstår mellom kjøper og selger skyldes uenigheter om hva som ble avtalt, og/eller hva selger opplyste, for eksempel om bilens tilstand eller hvilket utstyr som fulgte med. 

Hva bør du opplyse om

Kjøp og salg av bil mellom private reguleres av kjøpsloven. Loven pålegger selgeren en opplysningsplikt. Kjøper har krav på å få opplysning om alle vesentlige forhold ved bilen som selger kjenner til. Hva som anses som en vesentlig opplysning beror på bilens merke/modell, alder, kjørelengde osv. 

Ikke overdriv

Opplysningene selger gir blir en del av avtalen. Som selger bør du opplyse om det du kjenner til, og ikke overselge bilen ved å si at den er bedre enn den kanskje er. Vær forsiktig med å si at den er "feilfri", "strøken", "uten rust/rustfri" osv. Det lønner seg å være så ærlig som mulig og sørge for at opplysningen du gir tas med i kontrakten. De fleste standardkontrakter har et felt som heter "andre opplysninger" eller "særlige vilkår" der slike opplysninger kan gis. 

"Som den er"

Ved salg av bruktbil er det ofte vanlig å krysse av for at bilen "selges som den". Hvis selger tar et slikt forbehold, betyr det at selger fraskriver seg ansvar for forhold han/hun ikke kjenner til. For kjøperens del betyr det at han/hun langt på vei aksepterer bilen i den stand den står. 

Synlige vs. skjulte feil

Synlige forhold som kunne eller burde ha blitt oppdaget under en besiktigelse vil ikke anses som mangler. Forhold som derimot ikke er synlige, såkalte skjulte feil, kan utgjøre en mangel, men dette beror på en konkret vurdering. 

Ansvar ved "som den er"-salg

Selv om bilen er solgt "som den er" kan selger i noen tilfeller holdes ansvarlig dersom han/hun har eller burde hatt kjennskap til forholdene, men har unnlatt å opplyse om disse, eller om dersom forholdene innebærer at bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Det oppstår ofte uenighet om hvem av partens som skal dekke årsavgift og omregistreringsavgift. De fleste standardkontrakter har et eget punkt om hvem som skal dekke disse avgiftene. Husk derfor å ta opp dette og kryss av for det dere ble enige om.

Ved usikkerhet om bilens tilstand er det mulig å ta en test av bilen, eksempelvis hos NAF. Husk i så fall å legge ved testresultatet som en del av avtalen og kryss av for at slik test er fremlagt. 

Andre tips

  • Hvis kjøper ønsker å prøvekjøre bilen, bør du la han/hun gjøre dette, men du må huske å kontrollere at vedkommende har gyldig førerkort. Du bør også alltid være med under prøvekjøringen. Hvis kjøper stikker av med bilen, regnes det som underslag, i motsetning til tyveri, noe som kan få betydning for forsikringsdekningen. 
  • Ikke lever fra deg eller omregistrer bilen på kjøper før hele kjøpesummen er mottatt!
  • Kjøper må tegne egen forsikring på bilen og ikke la kjøper kjøre rundt med en bil som er forsikret på deg. Forsikring kan tegnes døgnet rundt på de fleste forsikringsselskapers nettside eller på telefon i selskapets åpningstid. 

Lykke til med salget. 

Simen G. Kleveland 14 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!